Share

FAST FOOD 01 / 21

FAST FOOD 01 / 21

PROJECT INFO

ZADANIE .   vytvorenie príjemného miesta pre vypitie kávy  / vzdušný priestor / vyčlenenie miesta pre predaj kávy / navýšenie počtu sedenia

IDEA .          medený pult v kombinácii z oxidovaným medeným náterom na stene /
kombinácia jednoduchej dlažby s orientálnym dekorom / kovové prvky a nábytky