Share

HALA ZŠ 08 / 18

HALA ZŠ 08 / 18

PROJECT INFO

ZADANIE .   rekonštrukcia priestoru haly pre prvé a druhé triedy ZŠ / moderný a dlhotrvajúci dizajn / výstavné nástenky detských prác / vytvorenie hravého priestoru

IDEA .          farebné obloženie nosných stien / podsvietené galérie s motívom domčeka / nízke pódium pre školské vystúpenia / tapeta s témou abecedy