Share

JEDNORÁZOVÝ OBAL zeleninové polievky

JEDNORÁZOVÝ OBAL zeleninové polievky

PROJECT INFO

ZADANIE .   obalový dizajn – obal pre seniorov

IDEA .          jednoduché otváranie / jednorazové použitie