Share

PRACOVNÝ STOLÍK desk 60

PRACOVNÝ STOLÍK desk 60

PROJECT INFO

ZADANIE .   použitie betónu v produktovom dizajne

IDEA .          pracovný stôl s betónovou platňou / dôraz na elimináciu káblov na pracovnej ploche / možnosť indukčného nabíjania myši, lampy a telefónu